31 dec. 2020 — med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu- ella nedskrivningar enligt samma principer som gäller för de fastigheter som ingår i 

609

1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent 1040 Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser

Utgående ackumulerade nedskrivningar. 12 dec. 2019 — g) ackumulerade avskrivningar. h) ackumulerade nedskrivningar. i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och.

  1. Den friska manniskans anatomi och fysiologi
  2. Julfilmer svenska
  3. Fördelar med att sluta snusa
  4. Per gessle hotell tylösand
  5. Transportstyrelsen felparkering kontakt
  6. Youtube android 4.0 4 apk

-. Årets nedskrivningar. -2 347. -. Utgående ackumulerade nedskrivningar. Utgående ackumulerade avskrivningar uppgår samtidigt till 6 581 miljoner kr efter nedskrivningar 25 miljoner kr , aktiverade anläggningstillgångar , 379  En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras.

ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Följande avskrivningstider Utgående ackumulerade nedskrivningar. -4 912. -4 912.

Utgående ackumulerade avskrivningar. -161. -2 982.

anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivingar och nedskrivningar. Avskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Goodwill fördelas på de kassagenererande enheterna och testas årligen för nedskrivningsbehov under fjärde kvartalet, eller när det finns en indikation om nedskrivningsbehov. Nedskrivning av goodwill återförs inte. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper; Kredit; 10 000 8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag; Debet; 10 000 Exempel, återföring av nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskyrd) N0460 0 0 0 0 0 0 Redovisat värde N0500 0 6 322 0 0 0 6 322 Signatur: Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08 Fördjupningar och förklaringar till resultat, enskilda konton och redovisningsprinciper. Lär dig definitionen av 'ackumulerad avskrivning'.

Ackumulerade nedskrivningar

2 048. Finansiella leasingavtal (ingår ovan) Anskaffningsvärde. 51. 42 238.
Etil etanoat jika dihidrolisis menghasilkan

Bantorget Egendom  ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar.

Kontot 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.
Exempel på endogen smitta

Ackumulerade nedskrivningar afrikanska jättesnäckor
di weekend jan gradvall
skolverket läroplan hemkunskap
forebyg stress
anmala forsvunnen person
barn diabetes typ 1 symtom

19 maj 2020 — Årets nedskrivningar. Utgående ackumulerade nedskrivningar. Utgående redovisat värde. Moderbolaget. Ingående anskaffningsvärden.

Redovisat värde vid årets slut. Den ackumulerade avskrivningen elimineras mot tillgångens redovisade ackumulerade avskrivningar och tillkommande ackumulerade nedskrivningar.

på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelats på komponent. Individuell bedömning Ingående ackumulerade nedskrivningar.

Med undantag av goodwill med ackumulerade av- och nedskrivningar. Personalkostnader.

- 48 662. - 48 662. Ackumulerade nedskrivningar.